ομοαξονικοί σύνδεσμοι (rf) - επαφές

Εικόνα Αριθμός ανταλλακτικού Περιγραφή Στοκ Αγορά
2302345-1

2302345-1

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

BACKPLANE CONTACT KIT

Σε απόθεμα: 1.878

$69.21000

2302339-1

2302339-1

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

DAUGHTERCARD CONTACT KIT

Σε απόθεμα: 1.974

$65.85000

DK-602-0156-2

DK-602-0156-2

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

DK-602-0156-2

Σε απόθεμα: 1.059

$103.85000

DK-602-0156-N-3

DK-602-0156-N-3

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

DK-602-0156-N-3

Σε απόθεμα: 1.585

$88.27267

DK-602-0186-2

DK-602-0186-2

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

DK-602-0186-2

Σε απόθεμα: 629

$174.69600

133953-1

133953-1

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

CONTACT, TWIN COAX, FEMALE, SZ 9

Σε απόθεμα: 836

$131.57480

DK-602-0156-4

DK-602-0156-4

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

DK-602-0156-4

Σε απόθεμα: 1.005

$109.44567

DK-602-0157-2

DK-602-0157-2

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

CONN SOCKET CONTACT SOLDER

Σε απόθεμα: 1.614

$92.89000

DK-602-0187-6

DK-602-0187-6

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

DK-602-0187-6

Σε απόθεμα: 553

$198.73700

DK-602-0156-3CS336

DK-602-0156-3CS336

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

DK-602-0156-3CS336

Σε απόθεμα: 1.716

$81.56100

DK-602-0157-1CS224

DK-602-0157-1CS224

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

DK-602-0157-1CS224

Σε απόθεμα: 1.577

$88.75200

DK-602-0157-3CS224

DK-602-0157-3CS224

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

DK-602-0157-3CS224

Σε απόθεμα: 1.585

$94.59667

DK-602-0157-N-4

DK-602-0157-N-4

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

DK-602-0157-N-4

Σε απόθεμα: 903

$121.72800

DK-602-0157-3

DK-602-0157-3

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

DK-602-0157-3

Σε απόθεμα: 1.085

$101.36000

DK-602-0156-N-2

DK-602-0156-N-2

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

DK-602-0156-N-2

Σε απόθεμα: 1.920

$72.91200

DK-602-0157-N-1

DK-602-0157-N-1

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

DK-602-0157-N-1

Σε απόθεμα: 1.041

$105.61600

DK-602-0156-N-4

DK-602-0156-N-4

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

DK-602-0156-N-4

Σε απόθεμα: 1.016

$108.17600

DK-602-0156-N-0

DK-602-0156-N-0

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

DK-602-0156-N-0

Σε απόθεμα: 1.775

$78.84800

191389-000

191389-000

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

CONN PIN CONTACT SOLDER

Σε απόθεμα: 1.661

$84.27367

DK-602-0157-N-6CS2887

DK-602-0157-N-6CS2887

TE Connectivity Aerospace Defense and Marine

DK-602-0157-N-6CS2887

Σε απόθεμα: 874

$125.72800

Top